“Woorden kunnen alles zeggen en alles verbloemen. De grens tussen sprekende en warrige taal is soms dun, en wordt gevormd door verbanden en details. Met de juiste woorden worden ingewikkelde zaken helder, komt iets onbekends en onbegrepens dichterbij en krijgt een nog wankele boodschap overtuigingskracht. Vertellen, verbeelden, verbinden zodat het steek houdt: daarin ligt de kunst van Tekst & Inhoud.”

Tekst & Inhoud is het tekstbedrijf van Mieke van Dijk. Mieke is opgeleid tot antropoloog, maar vond haar vak in de wereld van tekst en taal. Scherpzinnig dankzij haar vorming en achtergrond, invoelend dankzij haar aard en persoonlijkheid, combineert ze abstracte retoriek met persoonlijk detail. Zo laat ze een persoonlijke boodschap boven zichzelf uitstijgen, en geeft ze een algemeen verhaal karakter.


Mieke van Dijk

06 13892666

mieke@teksteninhoud.nl

Aan deze site wordt gewerkt.